BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra
sarotex

Skip to main content

Chapter

 • 2.8k Downloads

Iedere bedrijfs- en verzekeringsarts is vertrouwd met het beeld dat na de eerste openingszinnen van het onderzoek een plastic zak te voorschijn wordt gebracht. Hierin bevindt zich dan een groot aantal geneesmiddelen die als een barricade tussen arts en betrokkene worden geplaatst. Sommige van deze geneesmiddelen kunnen de werkprestatie beïnvloeden. Het is duidelijk dat een patiënt die ‘stijf staat van de psychofarmaca’ minder geschikt is voor vigilantietaken (auto besturen, bewakingstaken). Evenmin passen daarbij werkzaamheden op gevaarlijke plekken (zoals grote hoogten, nabij hete leidingen). Bij de beoordeling van de belastbaarheid moet dit gegeven dan ook worden verdisconteerd. Het beoordelen van de invloed van geneesmiddelen op het ziekteverzuim en de mate van belastbaarheid blijkt zeer gecompliceerd te zijn. Voor een deel weerspiegelt dit de state of the art in de occupational pharmacology, die in dit katern met ergofarmacologie wordt aangeduid.

Dr. J.-W. Koten is sociaal-geneeskundige en was voorheen who-professor of pathology, senior-onderzoeker bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst en is verbonden aan verscheidene buitenlandse onderwijsinstellingen. Hij is auteur van veel wetenschappelijke publicaties.

A.C. van Loenen, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, behaalde zijn apothekersdiploma in 1969 te Utrecht. Na zijn militaire dienst was hij achtereenvolgens werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Ziekenhuis de Gelderse Vallei te Bennekom. Vanaf 1985 is hij hoofd van de apotheek vu medisch centrum (vumc) te Amsterdam. Hij is betrokken bij het farmacotherapieonderwijs bij de faculteit Farmacie, Rijksuniversiteit Utrecht en vumc Amsterdam. Daarnaast is hij onder andere hoofdredacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Literatuur

 1. Beers MH, Berkow R. The Merck Manual (17e ed.). Whitehouse station NJ: Merck & Co,1999.Google Scholar

 2. Eyskens E, Feenstra L, Meinders AE, Vandenbroucke JP. Codex Medicus. Arnhem: Elsevier, 2001.Google Scholar

 3. Graatsma BH. Geneeskundig Jaarboek 2002. Schiedam: Nijgh Periodieken, 2002.Google Scholar

 4. Harrison G, Pope J. Cannabis, cognition, and residual confounding. jama 2002;287: 1172-1174.Google Scholar

 5. Kaplan and Sadock"s. Synopsis of Psychiatry. (7e ed.). Baltimore etc.: Williams en Wilkins, 1997.Google Scholar

 6. Loenen AC van. Farmacotherapeutisch Kompas. Utrecht: cvz, 2003.Google Scholar

 7. Reetshel RL, Foweler JF. Fisher’s contact dermatitis (5e ed.). Philadelphia: Lea & Fibiger, 1995.Google Scholar

 8. Repertorium Geneesmiddelen (Nefarma en Neprofarm). Den Haag: Sdu, 1998.Google Scholar

 9. Rey JM, Tennant CC. Canabis and Mental Health. bmj 2002;325:1183-4.Google Scholar

 10. Sherloch S, Dooly J. Diseases of the liver and the billiary system. London: Blackwell, 1997.Google Scholar

 11. Smet PAGM de, Loenen AC van, Offerhous L, Does E van der. Medicatiebegeleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1990.Google Scholar

 12. Vos L de, Venselaar J, Timmermans G. Medicatie en Gedrag. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989.Google Scholar

 13. Wesseling H, Neef C. Algemene Farmacotherapie (7e ed.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • A. C. van Loenen
 • J. - W. Koten
 1. 1.www.bsl.nl
Cite this chapter as: van Loenen A.C., Koten J..W. (2001) Geneesmiddelengebruik. In: Boekblok Arbeid en Belastbaarheid. Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Source: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-7308-6_51


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Anabolic Steroids Steroids for Sale Anabolicco Povidone oogdruppels bijsluiter nolvadex

Sarotex bijsluiter nolvadex Arimidex Still Better Than Tamoxifen After Surgery to Reduce
Sarotex bijsluiter nolvadex Buy ARIMIDEX (Anastrozole) Shipping to U.S., Canada
Sarotex bijsluiter nolvadex Buy Drugs Online from QualityDrugstore Online Pharmacy
Sarotex bijsluiter nolvadex Clomid for Men with Low Testosterone Part One by Jeffrey Dach MD
Sarotex bijsluiter nolvadex Confirmed Gluten-Free Drugs and Medications - Celiac Disease
Sarotex bijsluiter nolvadex DailyMed - ARIMIDEX - anastrozole tablet
Jazyk spisovn a tvary nespisovn Mural de Recados - PP Crdito NOLVADEX, CLOMID and HCG in PCT (Post Cycle Therapy) Novatis Labs Oral Cycles Steroids Cycles Steroid Injections I - m
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra