BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra
stediril 30 dragee bijsluiter nolvadex


Alle priser er inkludert merverdiavgift.

 
Type avfall:

Pris pr tonn

Sortert restavfall i større mengder direkte til deponi - levert over vekt på Trollmyra  1687,50
Restavfall i større mengder levert på sorteringsplate - levert over vekt på Trollmyra 2187,50
Restavfall etter sortering, pris pr. sekk
For sofaer praktiseres betaling pr. sete med rygg. (eks. 3 seter 150 kr)
50,-
Restavfall etter sortering, pris pr. m3 500,-
Inert avfall pr. m3 (isolasjon, porselen,stein mm.) 500,-
Impregnert trevirke, (ved levering av mer enn 1000 kg) pr. m3. 350,-
Impregnert trevirke, (ved levering av mer enn 1000 kg) pr. tonn 2125,-
Trevirke - levert på stasjoner uten veiemulighet - pr. m3
                                                                                        pr.sekk
110,-
11,-
Trevirke - pr. tonn 1100,-
Sortert plastfolie

0,-

Hardplast 0,-
Sorterte hvitevarer 

0,-

Sortert metall

0,-

Kuldemøbler som omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler

0,-

EE-avfall (alle elektriske og elektroniske artikler fra private) 0,-
Hage/park-avfall, maks diameter 20 cm. pr. m3
                                                                        pr. sekk 
40,-
4,-
Hage/park-avfall, maks diameter 20 cm., levert på traktorhenger eller med lastebil, regnes da som næring

1250,-

Vinduer som inneholder PCB - pr. stk. ved levering av mer enn 1000 kg farlig avfall pr. år
55,-
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990) - pr. stk. ved levering av mer enn 1000 kg farlig avfall pr. år
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990) - pr. tonn ved levering av mer enn 1000 kg farlig avfall pr. år
110,-
8750,-
Asbest - pr. tonn ved levering av mer enn 1000 kg farlig avfall pr. år
MÅ PAKKES I PLAST. KAN KUN LEVERES PÅ TROLLMYRA
1562,50
Campingvogner. Gass, kjøleskap o.l. fjernes.  KAN KUN LEVERES PÅ TROLLMYRA - pris pr. levering
 2500,-
Gips, smålevering (inntil en bærepose)

0,-

Gips pr. m3 1875,-
Gips pr. tonn 1875,-
Papp og papir 0,-
Farlig avfall (maling, white spirit, olje osv.) - gratis inntil 1000 kg pr. år.

0,-

Kanylebokser 0,-
Personbildekk uten felg 0,-
Lastebildekk uten felg 0,-
Personbildekk med felg 50,-
Lastebildekk med felg 312,50
Anleggsdekk med felg 937,50
Dyr tas ikke i mot, ring tlf. 90 99 94 79  

 Priser pr. abonnement

 
Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 140 l

3.162,50

Restavfall 2. uke 140 l
Papir 4. uke 140 l - 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Større dunker  
Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 240 l

  5.060,00

Restavfall 2. uke 240 l
Papir 4. uke 240 l - 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

 
Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 360 l

9.487,50

Restavfall 2. uke 360 l
Papir 4. uke 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Ekstra sekk til restavfall
Merkede sekker som settes ut ved siden av dunkene.

Sekkene må kjøpes hos HRA eller i bestemte butikker. Kr 70,- pr sekk

Ekstra poser til matavfall
Alle abonnenter får 150 poser pr år.
Ekstra poser kan kjøpes hos HRA eller i bestemte butikker. Kr 1,- pr. stk

Hjemmekompostering
Reduksjon i årsgebyret for hjemmekompostering er kr 250,-

Det gis høyere gebyr for abbonnenter som får godkjenning fra HRA til å plassere oppsamlingsenheten mellom 10 og 100 meter fra godkjent vei.

 
10 - 30 m 337,50 per år
30 - 50 m 650,- per år
50 - 100 m 962,50 per år

 

Hytterenovasjon
For hytter og fritidsboliger er det i Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike pålagt hytterenovasjon. Det betales et årlig beløp på kr 1.250,- for å benytte oppsatte samledunker.
 Faktureringstidspunkt for renovasjonsgebyr
  Termin 1. Termin 2.
Jevnaker Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Gran Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Hole Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Ringerike Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Lunner Forfall 15 april Forfall 15 oktober

eFaktura
Siste faktura fra HRA har opplysninger om eFaktura-referanse. Denne finner du i grønt felt under fakturabeløpet. eFaktura tegner du i egen nettbank.


Source: http://www.hra.no/index.php/prislister


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Zovirax Pills Online : high quality is guaranteed Nasasinutab spray bijsluiter nolvadex

Stediril 30 dragee bijsluiter nolvadex Stanozolol/Winstrol - what dosage? - Anabolic Steroids
Stediril 30 dragee bijsluiter nolvadex Test E Deca Pct - Test and Exam Answers 2017
Stediril 30 dragee bijsluiter nolvadex Doe de Merengue! Mijn Bloemist weet van bloemen!
Stediril 30 dragee bijsluiter nolvadex Черепишки манастир Успение Богородично в
Stediril 30 dragee bijsluiter nolvadex Side Effects of Taking Testosterone Supplements M
Mexico Pharmacy Online Drugstore. - Mexican Online Pharmacy DHL TV The SME Project -.uk POETNA - Djevojaki zbor ZVJEZDICE - Djeji operni zbor CHORAGON Gonadotropina Corionica Humana 1 Urismcambodia. org/ Tips Tamoxifen Citrate 33mg/ml x 30ML (Nolvadex) - Enhanced Chemicals Prednisolone zentiva 20 mg orodispersible film zoloft walmart list will Health Yahoo Beauty
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra